Susunan Pengurus IKAPABA

Susunan Pengurus

Ikatan Alumni Pendidikan Bahasa Arab IAIN Tulungagung

Periode 2013 – 2016

Penasehat       : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
Pembina         : Pembantu Dekan III  Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)

 

Ketua Umum                         : Muhammad Nasrulloh, M. Pd. I

Wakil Ketua                          : Muhamad Fatoni, M. Pd. I

Sekretaris                               : Siti Mukaromah, M.Pd.I

Bendahara Umum                 : Laili Maulidiana, M. Pd. I

 

Bidang-Bidang

1. Bidang Komunikasi dan Informasi

Ketua Bidang                   : Nadya Farhati

Anggota                            : 1. Ahmad Biqi

2. Saiful Bahri

 

2. Bidang Usaha dan Pendanaan

Ketua Bidang                   : Reza Saifudin

Anggota                            : 1. Laili Mushofingah

2. Himmatul Ulya

 

3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Ketua Bidang                   : Khusnul Khotimah

Anggota                            : 1. Uswatun hasanah

2. Khafidatul Khusna

 

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua                                : Siti Aminah

Anggota                            : 1. Nur Hasan

2. Siti Zunaida

 

5. Bidang Pengabdian Masyarakat dan Dukungan Sosial

Ketua Bidang                   : Imam Nasyrudin

Anggota                            : 1. Halimatus Sa’diyah

2. Siti Lailatul Badriyah

 

7. Bidang Kerjasama dan Kemitraan

Ketua Bidang                   : Muhammad Asrofi

Anggota                            : 1. Mahfudz Ridwan

2. Ali Utsman

 

8. Bidang Intra Alumni dan Mahasiswa

Ketua Bidang                   : Husnudin

Anggota                            : 1. Nurina Kamalia

2. Istikharatul Imamah